Když mě čeká operace

Pokusili jsme se pro Vás připravit stručné informace jak postupovat a na co se před operací a v období rekonvalescence zaměřit v případě, že Vás čeká plánovaný operační výkon.

Jako první jsme zvolili jeden z nejčastějších urologických výkonů, a to radikální prostatektomii. Je potřeba zmínit, že ne u všech pacientů musí dojít po operaci k rozvinutí inkontinence nebo erektilní dysfunkce. Únik moči se může zmírnit v průběhu rekonvalescence a jeho zlepšení se očekává až do 24 měsíců po operaci. Podrobné informace o radikální léčbě karcinomu prostaty a případných komplikacích a jejich řešení naleznete ZDE.

Radikální prostatektomie

  • Před operací – psychologie budoucího pacienta a jeho okolí

Kladné stránky (proč provést operační zákrok)

– jaká rizika odstraní operační zákrok – retence a její postupné zvyšování a nebezpečnost rezultující v konečném selhání ledvinového systému,

– odstranění zhoubného nádoru, kontrolní monitorování následného vývoje,

– zlepšení kvality života a naděje na prodloužení dalšího aktivního života,

– postupný návrat ke sportovním a ostatním fyzickým pracovním a volnočasovým aktivitám i pracovnímu uplatnění bez zásadního omezení,

Možné následné potíže

– pooperační inkontinence různého rozsahu, časově se snižující (individuálně podle rozsahu zákroku a typu operace a stavu pacienta před zákrokem),

– používání inkontinenčních ochranných prostředků, hrazených zdravotními pojišťovnami – zvládnutelná komplikace

– nezbytnost nácviků pro posílení pánevního dna pro oslabení inkontinence,

– snížení sexuálních schopností podle druhu a rozsahu zdravotního postižení a typu operačního zákroku,

 

  • Hospitalizace

– opatrné vstávaní z postele přes bok – šitá rána nebo operační otvory po operaci,

– nevyhýbat se postupně pohybu k udržení kondice – korzo na chodbě, či po nemocnici a venku,

– pravidelné pití tekutin – čištění vnitřní rány a zachování funkce ledvinového systému,

– nezbytnost inkontinenčních prostředků pro přesun při propuštění do domácího ošetřování,

– prohlížet informační materiály na lůžkové části na chodbě – orientace v léčené oblasti

 

  • Domácí ošetřování a rekonvalescence

– zajistit dostatek inkontinenčních prostředků – obvodní lékař, hrazeno pojišťovnami,

– inkontinenční podložky do postele a bažant,

– opatrné vstávání z postele přes bok,

– vyhýbat se fyzické námaze (zvedání těžších břemen) z důvodu hojení ran v břišní stěně a možnému vzniku kýly,

– cvičit posilování pánevního dna (Kogelovy cviky – na internetu, na stránkách firem vyrábějících inkontinenční prostředky),

– postupně prodlužovat procházky a pohybové aktivity za účelem zlepšení fyzické kondice a rozpoznání rozsahu užívání inkontinenčních prostředků v přípravě na návrat do pracovního života – cca 1 měsíc rekonvalescence,

– intenzita inkontinence je velmi závislá na vykonávané činnosti; od mírné při sedavém zaměstnání či procházce po rovinném terénu, přes střední při pracích spojených se zvedáním břemen, v předklonu, až k vyšší při chůzi dolů po kamenité cestě v horách,

– psychicky se připravit na dlouhotrvající odeznívání inkontinence a mít trpělivost s jejím obstaráváním výměnou za další aktivní život, v mnoha ohledech srovnatelný s obdobím před operací,

– je třeba mít trvale operativní zásobu (podle zkušenosti) inkontinenčních prostředků, úměrnou předpokládané činnosti a její délce,

– vystříhat se vyšší konzumaci množství tekutin v krátkém časovém sledu;

– v běžném životě zachovávat dostatečný pitný režim a neomezovat jej z důvodu inkontinenčních problémů,

– mít na paměti, že pooperační omezení jsou v porovnání s život ohrožujícím onemocněním takřka zanedbatelná,

– při dodržování zvýšené hygieny a obstarávání inkontinence není důvod pro pocit odlišnosti od okolní společnosti a zásadní omezování aktivit.

– nezbytný aktivní přístup s výhledem zlepšení života

 

Zpracoval: Ing. Vlastimil Hyksa

08.09.2015