Výroční zprávy

Klub pacientů s urologickým onemocněním připravuje každoročně výroční zprávu, která obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti Klubu včetně zhodnocení této činnosti.

Výroční zpráva musí být zveřejněna do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období.