Struktura Klubu

Podle Stanov Klubu pacientů s urologickým onemocněním jsou orgány Klubu následující:

Rada:

Mnislav Zelený Atapana

Ing. Vlastimil Hyksa

JUDr. Oldřich Vacek

 

Kontrolní komise:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

MUDr. Michal Rejchrt

 

Členská schůze

Podrobnosti o činnosti orgánů klubu jsou podrobně uvedeny ve Stanovách Klubu pacientů s urologickým onemocněním.