Kontakt

Klub pacientů s urologickým onemocněním je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle doplnit.

Sídlo Klubu pacientů s urologickým onemocněním:

Fakultní nemocnice Motol

Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

IČ: 04392311

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu Klubu pacientů s urologickým onemocněním

2900907002 / 2010 Fio Banka a. s.

 

Sekretariát:

Mgr. Veronika Črepová

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 774 557 416

e-mail: veronika.crepova@fnmotol.cz