Cíle a poslání

Účelem a posláním Klubu je naplňování společných zájmů pacientů s urologickým onemocněním, a to:

a) poskytnout pacientům kompletní informační servis o jejich onemocnění prostřednictvím webových stránek, publikací, edukačních videí;

b) nabídnout prostor pro sdílení svých příběhů s ostatními pacienty na webových stránkách, v uzavřené skupině na sociálních sítích, v médiích, při osobním setkávání;

c) zodpovídat na dotazy pacientů prostřednictvím on-line poradny;

d) informovat o nových možnostech léčby, právě probíhajících studiích a výzkumech;

e) zapojit pacienty a jejich blízké osoby do dění ve spolku;

f) poskytnout potřebné informace a podporu rodinným příslušníkům pacientů;

g) informovat širokou veřejnost o prevenci urologických onemocnění.